Onze Honden

Hieronder kunt u kennis maken met onze honden. Onze honden wonen in huis, hebben een  eigen slaapkamer in het achterdeel van het huis, komen in wisselende groepen in keuken en woonkamer en zijn vooral veel buiten (net als wijzelf). Ze hebben zo'n driekwart hectare tuin/parklandschap tot hun beschikking.  Alle honden zijn samen in de tuin, behalve als er een teef loops is, dan moet de reu in een apart veld, in gezelschap van een of meer niet-loopse dames .

Ons kennel heeft momenteel twee vrouwelijke lijnen: 

de eerste stamt af van de stamhonden van ons kennel:

China House Danish Ma Joeng   X  Dame Yang Kwei Fei du Domaine du Sir Johnny (Fei)

K'oeng Foe Tse's Little Miss Star (Sterretje)

K'oeng Foe Tse's Yu Ya Te (Yu Ya)

K'oeng Foe Tse's Guess What  (Fake)

K'oeng Foe Tse's GG (GG)

K'oeng Foe Tse's Tan Tu Te (Tan Tu)

De twee lijn stamt ook af van de stamreu van ons kennel: China House Danish Ma Joeng.

China House Danish Ma Joeng  X Lesley de l'Ecole Blanche (een teefje van Norma Rossewij, the Chinese Wrinkle)   

Te Pieh Te van the Chinese Wrinkle (Te Pieh) 

K'oeng Foe Tse's Wen Cheng (April)

K'oeng Foe Tse's Wait for Me (Misty)

K'oeng Foe Tse's Kuan Yin (Kuan)

K'oeng Foe Tse's Ai Ch'ing (Ai Ch'ing)  

K'oeng Foe Tse's Han Tsjoeng (Hatsjoe) (de 6e generatie vanaf onze stamreu)

 Verder hebben we twee teefjes uit nieuwe bloedlijnen:

Happy Hippo's Yasmin  (Cartier du Manoir de Kerlessy X Happy Hippo's Daylight)

en

Caberet Voltaire's Dancing in the Moonlight (Khambaliq Lion Aslan x Happy Hippo's Kaffeetante)

 De namen van de honden zijn links naar pagina's met de stamboom, aankeuringsrapporten en kampioenschapsdiploma's.

 

 

 

K'oeng Foe Tse's Ai Ch'ing is een dochter van Kuan , geboren op 30-10-05. Zij is een brush coat, fawn. Ze kan het goed vinden met Kuan, GG en Tan Tu. Met Conan heeft ze het voortdurend aan de stok, hij probeert zijn positie te bepalen. op dit moment is voor ons de verhouding niet duidelijk, het lijkt wat te wisselen.

Ze is lief en vrolijk. Qua type is ze een voortzetting van de lijn van Lesley en Majoeng, met een stevig hoofd en een mooi compact lichaam, net als Kuan en Misty (de moeder van Kuan). Het type van deze lijn lijkt dus vrij goed vast te liggen. Ai Ch'ing lijkt zich te ontwikkelen tot de nieuwe alfateef van ons kennel en streeft daarmee haar moeder Kuan dus voorbij. Kuan laat dit niet zonder slag of stoot gebeuren, maar gelukkig werd de rust in de groep niet echt verstoord.

Ai Ch'ing heeft 23 mei 2008 haar eerste nestje gehad, twee reuen en twee teven. Ze bleek gelukkig net zo'n goede moeder als Kuan.

Op 15 oktober 2010 kreeg ze haar tweede nest (5 pups) en op 8 februari 2012 beviel ze voor de derde keer. Dit maal van n reutje, die we hebben gehouden: Hatsjoe (zie hieronder)

Sinds de komst van Yla heeft Ai Ch'ing een stapje terug gedaan, ook dit keer zonder problemen.

 

 

 

 

 

Van het enige nest dat GG kreeg hebben we gelukkig een pup aangehouden. K'oeng Foe Tse's Tan Tu Te ('Tantu'). Hoewel we hadden verwacht dat zij de rol van alfateef zou claimen blijkt dit niet het geval. Ze is zeer nieuwsgierig en bemoeit zich overal mee. Maar het belangrijkste: ze is heel vriendelijk en accepteert Ai Ch'ing als alfateef zonder problemen. Tan Tu  heeft een korte brushcoat.

 Tan Tu heeft haar eerste nestje gekregen op 19 april 2009. Ook zij bleek een goede moeder, die zelfstandig de eerste weken voor haar pups zorgde.

 
yla

Happy Hippo's Yasmin, haar roepnaam is Yla. Ze is geboren op 15 maart 2011. Ze kwam als pupje onze troep honden binnen wandelen en nam eigenlijk meteen de leiding, tot verbijstering van Ai Ch'ing. Zo af en toe wordt ze tot de orde geroepen, maar ze is onmiskenbaar de alfateef in dit gezelschap.
Qua karakter is ze net zo'n spring in het veld als Tan Tu en ze lijkt inmiddels ook enorm veel op haar. Ze heeft drie littekens op haar linkerzij, die heeft ze als pup al opgelopen. Daaraan is ze meteen te herkennen.


Yla is inmiddels aangekeurd, maar het keurrapport is nog niet binnen. Ik heb wel een excelbestand met de aankeuringsgevens, die zal ik z.s.m. op haar pagina zetten.Caberet Voltaire's Dancing in the Moonlight, geboren op 14 juli 2010,  is op een wonderlijke manier ons leven binnen gekomen.
Een vriend moest door omstandigheden afstand doen van enkele honden. Hij bood ons Moonlight aan, een twee jaar oude teef, al aangekeurd in Duitsland. Ze bleek bij het ophalen net loops geworden. Aangezien ze zich, na het even te hebben aangezien, al snel bij ons thuis voelde hebben we besloten haar te laten dekken door Gilmour (K'oeng Foe Tse's  Ssu Yeh)

De combinatie leverde zes mooie en lieve pups op (zie op de pagina van de geschiedenis van ons kennel: In loving memory).


K'oeng Foe Tse's Han Tsjoeng, kortweg Hatsjoe, is de enige pup uit het laatste nest van Ai Ch'ing, geboren op 8 februari 2012.
Net als eerdere reuen uit deze lijn is hij heel verdraagzaam. Hij snurkt heerlijk samen de kat en met Scooby, die op bezoek kwam, kon hij het meteen goed vinden.
Op de pagina's van de honden (de namen van de honden zijn de links naar deze pagina's)  staan de keurrapporten. Deze zijn in de loop van de tijd gewijzigd door de SCN, bij de oudere dieren zijn de keurrapporten zeer uitgebreid. Bij de jongere honden zijn een aantal gezondheidsaspecten verdwenen, deze zijn door de Fokbegeleidingscommissie van de SCN als niet relevant uit de keuring weggelaten (bijv. de luchtpijpmeting, traanproduktie). Ook wordt sinds enige tijd geen exterieurbeoordeling meer gegeven.

 

Ook de HD-beoordeling is in de loop van de tijd veranderd, in de beginjaren werden Shar Pei niet op HD gescreend, er waren geen problemen die daar aanleiding toe gaven. Met de aankeuring kwam ook de verplichting om de heupen te laten beoordelen door de W.K. Hirschfeldstichting. De beoordeling leverde vrijwel altijd HD TC op (een enkele maal slechter), maar nooit HD vrij. Dit hing samen met de aansluiting van heupkop en -kom die vrijwel altijd bij de Shar Pei als onvoldoende werd beoordeeld (in vergelijking met de standaard waarnaar beoordeeld werd). Enkele jaren geleden is het beoordelingssysteem in Nederland aangepast aan het Europese systeem. Hierdoor zijn er inmiddels veel Shar Pei met HD A(= vrij).

In de recentere keurrapporten krijgt de Shar Pei een score die in verhouding is tot het gemiddelde van het ras op het moment van aankeuring. Soms staat in een keurrapport dat de hond geen bijdrage zal leveren aan verbetering van het ras. In onze beleving is dat echter een te stellige conclusie. Een voorbeeld is Snowman, n van onze reuen (zie In loving memory), zijn keurrapport was bepaald niet daverend, maar  zijn nakomelingen bleken zeer goed te scoren. De combinatie met een passende teef is heel belangrijk. Al is moeilijk te zeggen wat een teef passend maakt. Een dubbeling op ernsitige fouten moet in ieder geval vermeden worden. Een andere ervaring was dat een reu met een zeer goed keurrapport niet de nakomelingen bracht die we hadden gehoopt/verwacht.
We vinden dat de totaalscore van een aankeuring niet alles zegt, het is van belang hoe er gecombineerd wordt. De kwaliteit van de nakomelingen zijn een belangrijkere indicator.

De laatste twee keurrapporten hebben de vorm van een excelbestand, het programma waar de mooi aangeklede keurrapporten werden opgemaakt werkt niet meer. Er wordt aan gewerkt, maar voorlopig moeten Yla en Hatsjoe het met deze simpele variant doen zonder een berekening van de verhouding tot het gemiddelde van het ras. Dat maakt verder niet uit, het belangrijkste is dat ze goede keurrapporten hebben.