In loving memory

 

 

Ter nagedachtenis aan mijn (schoon)vader en onze opa, Marten Jan Torie, die ons heeft gesteund in de doelstelling van ons kennel: gezonde honden fokken met een goed karakter. In de laatste jaren van zijn leven heeft hij bij ons ingewoond en meegeholpen de honden te verzorgen. Hij heeft veel plezier gehad met onze honden in onze tuin.

Hieronder vindt u een overzicht van de geschiedenis van ons kennel aan de hand van onze honden.

De namen van de honden zijn hyperlinks naar extra foto's en stamboomgegevens, voor zover beschikbaar zijn aankeuringsrapporten ook te bekijken. De gegevens van Dame Yang Kwei Fei en Ma Joeng zijn inmiddels toegevoegd. Voor de andere honden volgt deze informatie nog, dat vraagt tijd.

 1987

Onze eerste Shar Pei kochten we in augustus 1987, Formosa's K'oeng Foe Tse. Hij was een schat van een hond, maar helaas mocht hij maar negen maanden oud worden. Hij bleek beiderzijds een ernstige patella luxatie te hebben waarvoor hij met succes werd geopereerd. Bij een volgende operatie aan zijn ogen overleed hij aan een hartstilstand. We wisten  niet dat je zoveel van een hond kon houden en zoveel verdriet kon hebben. Zijn naam leeft voort in onze kennelnaam.

 

Formosa's K'oeng Foe Tse

31 mei 1987 - 18 april 1988

1988

 

Om het verdriet van Koen nooit meer te hoeven ervaren besloten we twee Shar Pei aan te schaffen. In augustus 1988 reden we naar Frankrijk om Dame Yang Kwei Fei du Domaine de Sir Johnny op te halen. Ze was een lieve, vriendelijke en kalme dame. Toen ons kennel geleidelijk aan begon te groeien, in het begin met haar eigen kinderen, bleek ze alras een echte alfateef. Tot aan haar dood had ze de leiding in ons kennel, met Ma Joeng als alfareu naast haar. Ook in de showring stond ze haar "mannetje", ze werd Nederlands Kampioen. Aangezien ze ingeschreven was in de bijlage van het NHSB (dat kwam toen nog veel voor, haar vader was een import hond uit Hong Kong) kon ze geen internationaal kampioen worden. Ze heeft wel enkele shows in het buitenland met goed resultaat bezocht. 

Dame Yang Kwei Fei is de stammoeder van ons kennel.

Fei is niet aangekeurd, ze was al 'met pensioen' toen het aankeuren werd ingesteld.

 

 

Dame Yang Kwei Fei du Domaine de Sir Johnny

 

20 mei 1988 - 5 juni 1994

 

China House Danish Ma Joeng

 

 

31 augustus 1988- 29 oktober 1995

 

Net terug uit Frankrijk hebben we de volgende dag Jean Claude weer naar huis gebracht in Denemarken. (In die dagen vonden we het doodgewoon om half Europa door te rijden om een hond op te halen of  een show te bezoeken.) Er was een nestje met drie reuen, waar we een van hebben uitgezocht. Drie weken later werd Ma Joeng gebracht.  China House Danish Ma Joeng was een heel flegmatieke hond, die als alfareu weinig hoefde te doen om zijn gezag te laten gelden. Hij gromde vrijwel nooit, zijn fysieke aanwezigheid was voldoende om de andere honden tot bedaren te brengen. (En sommige van de "lagere" dames wilden nog wel eens twisten over de rangorde). Ook Ma Joeng bleek een tophond qua showen, al duurde het bij hem twee jaar alvorens hij tot volle wasdom kwam. Maar toen behaalde hij vlot zowel het Nederlandse als Internationale Kampioenschap. Topprestatie was de eerste plaats in de open klas reuen op de Wereldtentoonstelling 1992in Dortmund (met 40 reuen) en vervolgens het reserve Wereldkampioenschap.

China House Danish Ma Joeng is de stamvader van ons kennel.

 Met Fei en Ma Joeng wandelen in Stadpsark, kijken bij de herten 
 

1989

In mei 1989 zijn we met Fei en Ma Joeng verhuisd van een flat in Groningen naar onze boerderij in Siddeburen. Als derde hond kwam er in augustus 1989 opnieuw een reu uit Denemarken,  een broer van Ma Joeng: China House Tsjiao Tai.  Tsjiao bleek qua karakter een kopie van Ma Joeng, maar hij was niet dominant en aanvaardde het gezag van Ma Joeng als vanzelfsprekend. Wat betreft zijn uiterlijk was het iets minder: Tsjiao had met zijn zeer forse Meat Mouth hoofd ook een forse bovenvoorbijt. Ondanks een operatieve poging dit te verhelpen is het nooit goed gekomen met zijn gebit. Daarnaast kreeg Tsjiao in de eerste zes maanden een aantal koortsaanvallen die gepaard gingen met veel pijn. Dit bracht ons op het spoor van wat enkele jaren later breed bekend werd als Familial Sharpei Fever (FSF). Uiteraard heeft Tsjiao nooit  nakomelingen mogen verwekken. Onze zorg over zijn ziek zijn bleek achteraf niet nodig, Tsjiao is bijna 11 jaar geworden. Hij kon als gevolg van een hersenbloeding geen hondwaardig leven meer leiden en is thuis  ingeslapen. 

(Zijn nieren functioneerden tot het einde goed.) 

De stamboom van Tsjiao is dezelfde als die van Ma Joeng, Tsjiao is nooit aangekeurd omdat hij niet voor het fokken is gebruikt.

 

China House Tsjiao Tai

 

30 juli 1989 -22 april 2000

 

China House Dame Yan Shu

30 september 1989 - 1 juni 1998

 

Enkele weken later reisden we opnieuw naar Denemarken om China House Dame Yan Shu op te halen.  Shu bleek een heel rustige dame met een extreem korte harde vacht, de traditionele vacht. Ze bleek ook een verstoorde hormoonbalans te hebben, we hebben heel wat met haar afgedokterd om haar vachtconditie te verbeteren, steeds met een tijdelijk resultaat. Uiteindelijk hebben we geaccepteerd dat Shu was zoals ze was. Dat gaf voor haar en ons rust. Shu heeft geen nakomelingen gehad, maar was wel een zorgzame tante voor de pups van de andere dames.  Shu is ingeslapen toen ze op bijna 9-jarige leeftijd een maagtorsie kreeg en een operatieve ingreep volgens de dierenarts geen optie meer was. 

 

In het najaar van 1989 was Fei loops en waren we aan het twijfelen of we het zouden wagen om een nestje te fokken. We werden een beetje geholpen bij onze beslissing: Merete Rivier logeerde op dat moment bij ons en zij heeft Fei en Ma Joeng samen in de tuin losgelaten. Ze riep ons toen het tweetal inmiddels gekoppeld was. Waarmee het begin van ons kennel een feit was....

Kort voor het eerste nest van Fei en Ma Joeng is geboren hebben we onze kennelnaam    K'oeng Foe Tse's (in herinnering aan Koentje) laten registreren. 

Al onze pups hebben onze kennelnaam voorafgaand aan hun naam.

Het eerste nest van Fei & Ma Joeng

geboren 2 december 1989

 
 

 

   Fei en Ma Joeng samen in de werpkist, een paar dagen van te voren. Henk was in verband met zijn werk in Milaan, Itali. Op de dag voor de bevalling werd Fei onrustig. Henk besloot de volgende ochtend naar huis te rijden. Fei bleef de hele dag onrustig tot Henk 's avonds om half negen thuis kwam. Een kwartier later werd de eerste pup geboren.
Tijdens de bevalling mag Ma Joeng van een afstandje toe kijken, in de kist mag niet meer van Fei. Ma Joeng vindt het maar een rare bedoening.  

 

 

 

 

Deze foto is ook genomen tijdens de bevalling. Henk (ook moe na de lange autorit) en Fei doen een dutje terwijl ze wachten op de volgende pup. Er liggen twee pupjes tussen hen in.
En het uiteindelijke resultaat: drie teefjes en een reu.

We hebben de reu en twee teefjes gehouden (het is echt moeilijk om je eerste pups te verkopen, niet omdat er geen kopers waren, maar afstand doen bleek echt zwaar). Het derde teefje Yue Kaang (of 'Moonlight') is naar Amsterdam verhuisd.

 

 

 

En dit zijn onze eerste zelfgefokte honden:

NL Kampioen K'oeng Foe Tse's 

  Tie Jen Tjie

 (Jen)

2 december 1989 - 11 december 1992

 

 

Fei en Jen

Jen was een heel lieve, vrolijke, ondernemende brush coat reu, die het prima met zijn vader en zijn oom kon vinden. Hij was heel mooi en prima gebouwd en behaalde dan ook met het grootste gemak zijn Nederlandse kampioenschap.

 

K'oeng Foe Tse's Dame Qui Jin 

(Miss Piggy)

2 december 1989 - 7 november 1992

 

 

 

Miss Piggy

Miss Piggy was een slanke horse coat teef, wat afstandelijker, meer een klassieke, onafhankelijke Shar Pei. Ze heeft wel enkele keren Uitmuntend behaald op shows, maar vond het niet leuk en liet dat merken. Daarnaast worden horse coat Shar Pei op shows door veel keurmeesters minder gewaardeerd in vergelijking met brush coat.

 

 

K'oeng Foe Tse's Dame Feng Liao 

(Miss Blair)

2 december 1989 - 19 januari 1992

 

 

Miss Blair

Miss Blair was een droppie! Heel aanhankelijk en heel lang de baby van het gezelschap. Ze vond het wel leuk om mee te gaan naar shows en heeft zelfs wel eens gewonnen, maar ze was wat klein en had, ook toen ze al ruim een jaar was, wel erg veel rimpels. 

 

Ma Joeng en Miss Piggy

 

 

Marjan met Miss Blair op de clubmatch van de Shar Pei Club Nederland in 1990

 

De oplettende lezer zal hebben gemerkt dat de pups uit dit nest geen lang leven hebben gehad (hoewel, Moonlight werd wel bijna tien jaar oud). Hoewel we bij deze pups nooit koorts hebben opgemerkt zijn alle drie honden die we hebben gehouden aan de gevolgen van nierfalen door amelodose overleden. 

 

Het was een belangrijk leerpunt dat een hond nog zo flitsend een kampioenschap kon behalen, Jen werd niet eens oud genoeg om zijn internationale titel af te ronden. Voor ons hebben exterieurkampioenschappen  sindsdien beduidend minder betekenis, ze zeggen namelijk niets over het vererven van gezondheidsaspecten. En gezondheid weegt voor ons veel zwaarder dan het hebben van een stamboom vol titels van (mogelijk jong gestorven) honden.

 

1990

Het tweede nest van Fei & Ma Joeng

geboren 19 mei 1990

 

 

K'oeng Foe Tse's Miss Goldie Hawn

(Goldie)

 

In mei 1990 werd het tweede nest van Fei en Majoeng geboren (wij wisten op dat moment nog niet dat er sprake was van een probleem in deze combinatie). Het waren vier pups, net als in het eerste nest: 1 reu en drie teven.

Ditmaal was de druk om pups af te staan groter: Merete Rivier, de fokker in Denemarken die ons Fei en Ma Joeng had verkocht en ons veel adviezen en begeleiding had gegeven, wilde graag een teef uit dit nest. Daarnaast bracht zij ons in contact met een Engels/Deens echtpaar in Frankrijk. Zij wilden graag een reu.

Dus hebben we "maar" twee teven uit dit nest gehouden. 

 

Goldie was een kopie van Jen: een vrolijke brush coat. Goldie is weliswaar aangekeurd, maar ze is helaas  op de terugweg uit Denemarken na een dekking omgekomen bij een auto-ongeluk waarbij ze uit de auto is geslingerd.

Sterretje was een horse coat, met hele kleine oortjes, die soms wat omhoog kwamen bij tegenwind. Ze dankt haar naam aan een litteken op haar neus, wat een stervorm had. 

Sterretje heeft 1 nest gehad. Kort daarna kreeg ze een baarmoederontsteking. Deze leidde, ondanks intensieve zorg, toch helaas tot haar overlijden.  

 

 

K'oeng Foe Tse's Little Miss Star

(Sterretje)

 

 

K'oeng Foe Tse's 

Mr. Humpty Dumpty  

vertrok naar Frankrijk.

 

K'oeng Foe Tse's Miss. B.Haven 

vertrok naar Denemarken, 

van haar hebben we helaas geen foto.

Hier moeten nog een aantal jaren worden ingevoegd.

  2006

Verslag van de reis naar de US Nationals in Springfield Missouri

2007

 

 

K'oeng Foe Tse's Wen Cheng  

8 april 1996 - 29 juni 2007

 

Overlijden April

 April is als dochter van Te Pieh Te van the Chinese Wrinkle en China House Willie with Wrinkles geboren op 8 april 1996. Ze was het grootste deel van haar leven de alfateef in ons kennel en is 11 jaar oud geworden.

 

 

2008

Het eerste nest van Ai Ch'ing

Op 23 mei 2008 zijn de pups  geboren van 

K'oeng Foe Tse's Ai Ch'ing X Happy Hippo's Gonzo

 

 

Ai Ch'ing (zie bij Onze Honden)

 

      

   

 Gonzo is aangekeurd in Duitsland en voor de fokkerij goedgekeurd zonder beperkingen. Hij is de vader van twee eerdere nesten.

 

 

Pasgeboren

 

 

Een week oud 

 

K'oeng Foe Tse's Chara

 

Boo

 

 

 
K'oeng Foe Tse's Vaisravana

Ravana

 

 

 

 met haar grote vriend Demon

 

K'oeng Foe Tse's Ai Jen

 

Luca

 

 

 

 

 

 

Luca met zijn beste vrienden

K'oeng Foe Tse's Kyano

 

Jaygo

 

 


 

 

 

 

 

K'oeng Foe Tse's Snowman  

9 november 1997 - 23 juni 2008

 

Overlijden Snowman

K'oeng Foe Tse's Snowman (9 november 1997) was een achterkleinzoon van China House Danish Ma Joeng en Dame Yang Kwei Fei du Domaine de Sir Johnny.  Zijn grootmoeder was KFT's Little Miss Star, zijn grootvader bracht nieuw bloed in: Gold's Showstopper, een Amerikaanse importreu die Wereldkampioen werd in 1992. Hij was vriendelijk en rustig en kon het gelukkig goed vinden met de jongeman in onze hondenfamilie, hij was zeer verdraagzaam ten opzichte van Q.  Hij was de alfareu van het gezelschap, net als Ma Joeng eerder een reu die zijn overwicht gewoon had en niet hoefde te bewijzen.

 Snowmans keurrapport was weliswaar niet fantastisch, maar zijn nakomelingen laten zien dat hij zijn goede kwaliteiten sterk vererfde in combinatie met passende teven.

Hij is ingeslapen toen bleek dat hij een inoperabele levertumor had.

 

 

Reis naar Itali

Nathalie Boersma en ik zijn op 7 september naar Italie gevlogen. De volgende dag keurde Gayle Gold op de kampioensclubmatch van de Italiaanse Shar Pei Club in Parma. 

 

 

 Na een dag hard werken voor Gayle op de show, waar een paar mooie honden aanwezig waren, (helaas heb ik geen foto's van de show verder... )

zijn we een weekje gaan reizen.

 

 

 

 

Happy Hippo's Quo Vadis  

 

19 december 2003 - 22  september 2008

 

Overlijden Q

Op 19 december 2003 werd in het Happy Hippo's Kennel van Karin Kober in Duitsland een prachtige rode reu geboren. Hij was een achterkleinzoon van Te Pieh Te via zijn moeder, zijn vader is Kampioen Happy Hippo's Graf Balduin, een reu die al veel goede pups heeft gebracht. We hebben hem Happy Hippo's Quo Vadis genoemd, hij ging als "Q" door het leven. Hij was erg gesteld op aandacht en mocht graag knuffelen. Q was een echte jonge hond en  liet zich graag gelden naar de dames.  Q heeft een prima keurrapport. Sinds oktober 2006 was hij Duits CER-kampioen.

Het is helaas niet anders, Q is op maandag 22 september verongelukt. In het weekend was hij al op zoek geweest naar een manier om op pad te gaan, hij rook klaarblijkelijk een loopse teef. Op maandag zag hij zijn kans schoon toen een hek waarschijnlijk niet helemaal goed gesloten was. Hij genoot even van de vrijheid, maar liep toen in al zijn onbesuisdheid en blijheid op de weg tegen een tractor. Hij was de meest vrolijke, aanhankelijke reu die we hebben gehad.

We missen hem heel erg.

Q heeft bij leven in ons kennel niet voor nakomelingen gezorgd. Het was de bedoeling dat hij dit najaar Tan Tu Te zou dekken nadat zij aangekeurd zou zijn.

Voor zijn fokker, Karin Kober is het ook zuur, zij had voor het komende jaar op twee dekkingen van hem gehoopt.

Ironie van het leven is dat Q als een van zijn laatste acties ongevraagd zijn halfzus Kuan heeft gedekt. Hoewel we bij Kuan geen tekenen van loopsheid hadden opgemerkt (en we hebben toch echt ervaring en zijn er op gespitst om "ongelukjes" te voorkomen) stonden ze  beiden gekoppeld op een ochtend. Inmiddels is gebleken dat Q er beter zicht op had dan wij, Kuan heeft zeven prachtige pups gekregen. Zie hieronder het vierde nest van Kuan.

 

Het vierde nest van Kuan.

Op 28 oktober 2008 heeft Kuan haar vierde nest gekregen.  Q is de vader.           

 

K'oeng Foe Tse's Kuan Yin

 

Happy Hippo's Quo Vadis

 

 

Moeder met kids

 

K'oeng Foe Tse's Chang Kuan

(Magistraat)

kortweg Nacho

 

 


 
Nacho
  

Nacho  

 

  K'oeng Foe Tse's Wan Pi Te

(Ondeugend)


kortweg Olly

 

 
Olly

 

 

Olly  
 

K'oeng Foe Tse's Atumn Leaf

(Herfstblad)

kortweg Guus

 

Guus op weg naar huis  

 

Guus heeft inmiddels zijn eerste certificaat gehaald op de pupcursus.

 

K'oeng Foe Tse's Hung Ta Te

(Prachtig)

kortweg Quando

 

      
 
Quando 
 

 

Quando op zijn nieuwe plek. 

 

 

K'oeng Foe Tse's Chin Kang Tsuan

(Diamant)

kortweg Amy

 

 

 

 Amy 


 

Amy op haar nieuwe plek. 

 

K'oeng Foe Tse's Q T'ien Shih

(Q's engel)

blijft bij ons!

Henk heeft besloten dat hij Conan gaat heten, ondanks zijn engelennaam op de stamboom. Nu maar hopen dat het geen al te erge barbaar wordt.

 

 

 

Conan 

En nu heeft Conan het rijk alleen. En ook z'n moeder helemaal voor hem!

 

K'oeng Foe Tse's Huan Le

(Zegen)

kortweg Rinja

is inmiddels bij haar nieuwe baasje.

 

 

 

Rinja heeft het ook naar haar zin op haar nieuwe stek.

 

2009

25 januari 2009

De Jonge Honden Dag van de SCN

 

Veerle met Conan en Nannie met Guus in de ring voor de puppies reuen

De kerumeester, Bas Bosch wil graag de tandjes zien, Guus vindt dat toch iets minder

 

Ook van Conan werd het melkgebit bekeken

en vervolgens moest Veerle op en neer lopen.

Voor een eerste keer showen deed ze het heel goed!

 

Guus werd eerste, Conan tweede.

Het keurrapport van Guus:

Aantrekkelijk type, mooi in balans, mooi gevormd hoofd, donker expressief oog, typische oorvorm, mooi opgevulde snuit en prima pigment. Zeer goed bone, voeten voor en achter in balans, typische boven- en onderbelijning, behoorlijk hoge staartaanzet, prima conditie en harmonische bewegingen                     plaats 1

 

Het keurrapport van Conan:

Rijk berimpelde pup, mooi in balans, imponerend hoofd, mooi aangezet en gedragen oor, prima schedel-snuitverhoudingen en behoorlijk pigment. Zwaar bone, ruimgehoekte voor- en achterhand, typische staartaanzet en -dracht, vlotte gangen.

plaats  2

 

Maar ook van het nest van Ai Ch'ing was er een pup aanwezig.

David met Jaygo (Kyano) in de klas reuen 6-9 maanden.

 

En die won zijn klas!

Het keurrapport van Jaygo:

Behoorlijk typisch, uitgesproken mannelijk, toont reeds ver af. Voldoende gestrekt hoofd, typische schedelvorm, behoorlijk opgevulde snuit met meer snuitlengte gewenst. Prima pigment, oogconditie niet optimaal, maximum aan rimpels, zwaar bone, mooi rib, sterke voorhand en ruimgehoekte achterhand. In totaal graag iets korter, voelt wat zacht, harmonische beweging             plaats 1

 

 

 

Maar buiten de ring was het eigenlijk wel gezelliger!

Kyano's zus Boo deed wel niet mee, maar kwam wel even kijken met haar baasjes.

 

Conan en Guus samen op een kleedje

 

Zo'n dag is wel doodvermoeiend voor een pupje,

Conan kon z'n ogen niet meer open houden.

 

Maar het leukste kwam op het laatst:

 

 

Het baasje van Guus had een bak vol schouderbladen meegenomen uit de slagerij. Dat beviel Conan wel. Het waren er zoveel dat we op de parkeerplaats wat hebben uitgedeeld aan andere honden.

 

 

 

Dit is geen echt mooie foto, maar hierop zijn Tan Tu Te, GG en Fake samen te zien. Ze hadden niet echt zin om netjes te poseren, maar dit is toch de beste foto die ik tot  nu van grootmoeder, moeder en (klein)dochter heb.

Deze lijn is wat slanker in bouw, heeft geen zwaar hoofd, maar wel een goede bouw en prima pigment.

 

 

Het eerste nest van Tan Tu Te.

Op 19 april  heeft Koeng Foe Tses Tan Tu Te haar eerste nest gekregen. De vader is  Int. VDH & CER Kampioen Happy Hippo's Graf Balduin.

                      

 

 

Na bijna twintig jaar fokken en bij ons 32e nest blijken er toch nog steeds verrassingen voor te komen.

Tan Tu is op 23 april uitgeteld en er lijkt 19 april s middags nog niets aan de hand.

Dus zijn wij 's avonds naar een theatervoorstelling gegaan met vrienden en onze kinderen hebben opgepast.

Tan Tu is gewoon 's avonds nog even met de andere honden uitgeweest en zonder erbij na te denken is Tan Tu vervolgens bij de andere honden gebleven.

Toen wij om 1.15 thuis kwamen geloofde Henk zijn ogen niet, in de kist tussen de honden lag een pup!

Daar hebben we geen foto van, Henk heeft onmiddellijk Tan Tu met pup naar de woonkamer gebracht.

De pup bleek al droog, goed gezond, de navelstreng netjes doorgebeten op voldoende afstand.

Het is een teefje, 406 gram, een redfawn brush coat.

Bij de honden nog eens goed rondgekeken of er niet nog een pup was, maar nee.

 

 

 

En dan toch met de pup in de kist. 

 

 

Uiteindelijk zijn 6 pups geboren, 4 reuen en 2 teven.

Tan Tu bleek een zelfstandige moeder, ze beet zelf de navelstreng door en likte de pups schoon zonder hulp van ons. Hier is de bevalling net achter de rug.

 

Een week oud

 

 

 

Een bijzondere foto: vier generaties op n foto:

de pups met mama Tan Tu Te (in het midden),

oma GG (links onder de bosjes)

n overgrootmoeder Fake (achter Marjan) in de tuin.

 

 

 

Fake laat zich de aandacht wel gevallen

 

 

Een van de pups wil even kijken of Fake ook melk geeft... niet dus...

 

 

 

K'oeng Foe Tse's Ushi


 
Ushi

 

K'oeng Foe Tse's Ssu Yeh (April) oftewel Gilmour.

 

Gilmour 

  

K'oeng Foe Tse's  Neh Shih Chien (Nightly Hour), roepnaam Jade. 


 

Jade

 

K'oeng Foe Tse's Y Wang (Desirable), kortweg Y

Van Y volgt binnenkort een foto
 

 

K'oeng Foe Tse's Ming Yn (Fortune), roepnaam Fufan 
Fufan
 

 

K'oeng Foe Tse's Ying Hsiung (Hero), roepnaam Toran

 

zaterdag 9 mei

Shar Pei Treffen bij Karin Kober in Esterwegen (BRD)

Op zaterdag 9 mei ben ik met Conan naar het Shar Pei Treffen bij Karin Kober in Esterwegen geweest, gezellig een aantal andere Shar Pei liefhebbers ontmoeten. Een van de baasjes is een professionele fotografe en zij heeft foto's gemaakt van de aanwezige honden. Zie hier ons resultaat:

                                                                                        copyright: Frau Angela Salewski

4 juli 2009

Op 4 en 5 juli werd er een Shar-Pei weekend georganiseerd i.v.m het 30 jarig bestaan van de Shar-Pei in Europa.
Dit weekend werd gehouden in Kamen (BRD).

Op zaterdag 4 juli was er een congres met verschillende sprekers uit verschillende landen
van links naar recht en van boven naar beneden:
Inge Bijvoets (Nederland), Catharina Karlson ( Zweden) , Nadja Habernig (Oostenrijk), Ann Cookson ( VS), Joy Bradley ( UK) , Muriel Montes ( Frankrijk)
Spela Golob ( Servi), Linda Reinelt-Gebauer ( Duitsland) , Sylvia VanHoorenbeeck ( Belgie)

De lezingen op deze bijeenkomsten waren niet om vrolijk van te worden, in Zweden en Oostenrijk wordt het fokken met Shar Pei vrijwel onmogelijk gemaakt door regelgeving, in Engeland staat het fokken van rashonden in het algemeen (niet geheel onterecht) zwaar onder druk. Inge kon gelukkig vanuit Nederland een positief verhaal brengen. Het fokbeleid van de SCN werpt vruchten af en de samenwerking met de Raad van beheer is constructief.

augustus 2009

Toran haalt de krant! 

Toran is een pup uit het nest van Tan Tu Te dit voorjaar.

Met zijn baasje doet hij iets wat ook nieuw voor ons is: een kind-pup cursus.

Misschien iets voor meer pups met jonge baasjes?

Inmiddels hebben Quinten en Toran de cursus afgerond, op het certificaat staat vermeld:

"Toran is een geinige hond met een heel eigen willetje en soms super eigenwijs.

Hij vond bijna alle spelletjes leuk. Favoriet waren echter wel:tunnel, slurf, speuren en vooruit. Hier komen doet hij voortreffelijk.

Quinten, jij en Toran zijn een leuk stel en passen prima bij elkaar. Ik wens jullie nog veel plezier samen."

Overlijden Fake 

 

            

 


  fake op dag voor overlijden
Het kost even wat moeite, maar Fake weet precies wat ze wil:
op de bank waar geen kleed ligt, lekker op de losse kussens!

Koeng Foe Tses Guess What


31 - 10 - 1996 - 28 - 12- 2009

Koeng Foe Tses Guess What (Fake) is op 31 oktober 1996 geboren, ze was inmiddels 13 jaar en gedurende een aantal jaren de oudste hond in ons kennel. Ze was al jaren met pensioen. Ze was een onafhankelijke tante die haar eigen gang ging, ze had wat last van overgewicht, maar een streng dieet heeft niet geholpen. Het laatste jaar begonnen de jaren echt te tellen en hoewel ze genoot van haar voer, begon ze langzaam gewicht te verliezen. Ook werd met het ouder worden haar gezichtsvermogen en gehoor behoorlijk minder. Het naar buiten gaan kostte steeds meer tijd. Ze had er nog wel plezier van. Dus namen we wat extra tijd om haar in haar eigen tempo haar gang te laten gaan. Ze trok zich als de dames buiten zijn vaak terug in een schuilhut, waar ze vervolgens in diepe slaap viel. Als de andere dames weer vrolijk naar binnen gingen ontging haar dat volkomen. Ze had dan echt tijd nodig om wakker te worden en in beweging te komen (niet omdat ze zo stram was, maar het drong maar langzaam door).

De combinatie van een oude hond met een pup kan voor praktische problemen zorgen. Toen Conan nog heel was klein hebben we de toegang tot de grote achtertuin voorlopig even afgesloten. Conan was nog zo klein dat hij zo de sloot in zou kunnen lopen, onder de afscheiding door. Om de dames toch lekker veel speelruimte te geven hebben we een hek verplaatst zodat ze toegang hadden tot een tweede hondenveld. Maar voor Fake was haar vaste looproute verdwenen. Na enige  tijd had ze na wat moeite een nieuw pad opgeslagen in haar systeem. Ze liep eerst in de geheel verkeerde richting, draaide (bij een bepaalde graspol??) 45 graden en volgde dan een paadje langs een hek. Daar stond een boom in de weg. Na er drie keer tegen aan te zijn gelopen (ondanks onze waarschuwingen, ze is zo koppig als ze oud is...) maakte ze  een klein beweginkje naar links en ontweek de boom ook maar net, waarna ze haar pas weer versnelde en het op een klein drafje zette. Conan wist inmiddels waarom schrikdraad zo wordt genoemd ;-) en de grote achtertuin werd weer toegankelijk. Fake ging in de zomer af en toe mee. Ze lag echter ook vaak op het tegelpad, al dat ruime groen was haar wat te veel. Maar haar nieuwe route gebruikte ze nog steeds als ze had liggen slapen in het schuilhok.

We vroegen ons wel steeds vaker af hoe lang het nog zou duren voor Fake. We wilden dat ze een hondwaardig bestaan had en af en toe doken de twijfels op. Bij het uitgaan 's ochtends kostte het haar op sommige dagen echt heel veel tijd om in beweging te komen. Dat had niets met stramheid te maken. Het leek eerder wat parkinsonachtig: het duurde lang voordat ze in staat was een poot naar voren te zetten, maar als ze eenmaal in beweging was ging dat vlot. De cordinatie was ook niet meer helemaal wat het geweest is, maar ze redde zich nog wel.

Vraag was steeds: heeft ze nog plezier in het leven? En soms leek dat minder, vooral 's ochtends vroeg. Dan twijfelde ik en legde aan Henk voor of we toch niet moesten overleggen haar in te laten slapen. 's Middags kwam Henk daar dan op terug dat hij het best nog mee vond vallen en dat het volgens hem nog niet zo ver was. Dan ging ik weer kijken en dan viel het mij ook weer mee, ze reageerde blij op alle aandacht die ze kreeg en snuffelde enthousiast aan alle lekkers dat voor haar neus wordt gehouden. Maar de laatste weken nam ze het niet meer aan... Ze bleef dan wel rondsnuffelen om te onderzoeken wat de andere honden allemaal aan het kauwen waren, die vonden dat prima. Ze leek daar dan ook echt wel lol in te hebben. Maar het blijft altijd een prangende vraag... hoe lang nog?

Vlak na de Kerst was het zo ver: om haar verder lijden te besparen hebben we in overleg met onze dierenarts  haar thuis laten inslapen.

Fake was en bleef een vriendelijk en rustige dame. Ze had weinig geldingsdrang naar de andere honden. Ze kon het goed vinden met alle dames.

 

2010

Sneeuwpret in januari


 

Shar Pei in een witte wereld


Henk met Kuan

  

Lars en Veerle


 

rennen! Tan Tu Te

 
KuanZo snel, daar kon de autofocus niet tegenop...

 
 
GG daarentegen zocht een beschut plekje,
n tegen de wind n tegen die als malloten rondrennende soortgenotenMarjan, Veerle en Kuan


sporen in de sneeuw

Overlijden GG

 

 

K'oeng Foe Tse's Maoyi

 3 december 2001  - 24 februari 2010

 

K'oeng Foe Tse's Maoyi (GG) was een dochter van Fake uit haar derde nest. Ze was een zachtaardig en bescheiden teefje, wat lager in de rangorde van het roedel, een positie die ze gelukkig  accepteerde. Ze was heel lief voor de pups en onze kinderen. Ze heeft in oktober 2005 haar eerste nest gehad. Begin februari 2006 is GG helaas uit onze tuin ontsnapt en onder een auto gelopen. Na een spannende nacht waarin we af moesten wachten of ze de shocktoestand zou overleven is ze geopereerd en is haar linkerachterpoot geamputeerd. Daarna ging het prima met haar, ze liep mee met de andere volwassen honden. Ze kon wel tekeer gaan tegen Kuan als die haar te veel de baas speelde, ze liet niet met zich sollen. 

 GG bleek op 22 februari heel erg ziek, maar dat merkten we alleen omdat ze heel erg slecht at en heel mager werd. Ze was blij en kwispelde en liep steeds overal met me mee  Ze was (nog) helemaal niet zielig.

Toen ik net voor Kerst terug kwam van een weekje vakantie vond ik GG wat mager. Henk vond het echter prima, met haar drie pootjes kan ze maar beter geen overgewicht hebben. En met de Kerst leek ze weer wat aan te komen, dus ik was gevleid, dacht dat ze me had gemist.

Vanaf januari werd ze echter langzaam weer wat magerder. Begin februari hebben we twee tumoren van haar voorpootje laten verwijderen en onderzoeken. We hadden van twee eigenaren van Shar Pei van ons gehoord dat ze kwaadaardige tumoren hadden op de poten die bij uitzaaiing tot vermagering hadden geleid (tumoren in de organen?) en we dachten dat dat misschien ook bij GG het geval was. De uitslag was anders, beide tumoren bleken goedaardig en hoogst onwaarschijnlijk de oorzaak van de vermagering.

We dachten niet aan de nieren, want onze ervaring is dat de hond dan heel veel gaat drinken en braken. En dat deed GG niet. Ze wilde alleen maar hele kleine beetjes eten. Ze heeft zich wel te goed gedaan aan de botten, die we na de Jonge Honden Dag van Ruud kregen, de slager/baas van Guus. Die had ze steeds als eerste op en ook Dentastix heeft ze nog met smaak weggewerkt. Het gebit was het dus ook niet, heeft Hasine ook onderzocht.

Vervolgens hebben we toch bloedonderzoek gedaan, in de verwachting dat er niets uit zou komen. We dronken koffie bij Hasine in de keuken, we moesten negen minuten op de uitslag wachten. GG wilde wel nader kennis maken met de Beagles van Hasine en Paulus, maar die waren niet zo van het kennismaken, trokken zich blafferig terug in hun bench. Hasine ging even het strookje halen en kwam terug met een geschrokken gezicht en zei: verwen haar nog maar met alles wat ze lust, ze heeft een creatonine(= eiwit)waarde van 1012. (Het hoort zo tussen de 70 en 80 te liggen op GG's leeftijd). Andere honden zijn bij zo'n waarde naar het schijnt al lang dood.  Ze was erg mager, maar oogde niet ziek, ging ook mee naar buiten om te wandelen. Maar het werd steeds moeilijker om er iets in te krijgen.
De kids zijn aangeslagen, Franka was echt overstuur, GG is toch haar hond.

GG is ingeslapen op 24 februari.

Acht jaar is niet echt oud, maar het waren wel goede jaren.

Wandelen in Wedderbergen

28 - 03 - 2010 Jessica & Gilmour (zoon van Tan Tu) en Erna & Jade (zus van Gilmour) zijn Tan Tu en ik gaan wandelen bij de Wedderbergen. Ondanks het absoluut belabberde weer, het was zoals het hele vroege voorjaar erg nat, hebben we wel lekker gewandeld.
Het is een mooie omgeving, een aanrader om eens te gaan wandelen.


Gilmour en Jade, het zijn net koeien in de wei na een lange winter


Tan Tu en Gilmour
 

Marjan, Tan Tu Gilmour en Jade Wedderbergen
Shar Pei als groepje leuk op de foto krijgen is niet te doen. Dit is nog de leukste van een hele verzameling, er kijkt altijd minstens n de verkeerde kant op of beweegt net op het verkeerde moment.

Ik moet nodig weer aanvullen, hieronder staat de basis, maar de invulling moet nog.

 

Het tweede nest van Ai Ch'ing.

 

Het eerste nest van Whitney.

2011

Het tweede nest van Witney.

2012

Het derde nest van Ai Ching.

Afscheid van Whitney 


Khambaliq Whitney Houston

Khambaliq Whitney Houston
is een Italiaanse jongedame uit de kennel van Isabella Pizzamiglio. Een dame die al heel lang Shar Pei fokt in Itali.
Nu zegt dat niets over de kwaliteit van een individuele hond, maar we vinden het wel een prettig idee een hond te hebben van iemand zich al wat langer met het ras bezig houdt.

Whitney is  aangekeurd bij de Shar Pei Club Nederland. Ze heeft op 5 november 2010 haar eerste nestje gehad, 2 reuen en 2 teven, allemaal chocolade. De vader was Bellshou Sokrat.
Ze kreeg haar tweede nestje op 10 december 2011, de vader is dit keer Cartier du Manoir de Kerlessy.

Inmiddels hebben we twee nesten met Whitney gefokt en hoewel de pups qua karakter fantastisch zijn is de kwaliteit qua gezondheid toch niet zo goed als we hadden gehoopt.

Met twee verschillende vaders blijken zich verschillende problemen voor te doen: entropion en allergieen bij meerdere pups.

We wilden dus niet meer met haar fokken.De eerdere eigenaar van Whitney wilde haar graag terug, dat leek ons de mooiste oplossing.

Afscheid van Zhenyi


Zhenyi
K'oeng Foe Tse's Zhen Yi

En dan wordt duidelijk dat verantwoord fokken ook een hele nare kant kan hebben. Na Whitney moeten we ook afscheid van Zhenyi nemen.
K'oeng Foe Tse's Zhen Yi is een dochter van Ai Ch'ing. Ze is geboren op 15 oktober 2010. Ze is een zwarte brush coat zonder overdrijving in uiterlijk. Ze heeft een heerlijk rustig karakter.
We waren heel erg blij met haar als toekomstige fokhond, ze heeft massa, goede ogen, een prachtige vacht.

Maar dan moeten de HD-foto's genomen worden en de dierenarts is ook van slag: een van de heupen is niet goed, er is een lichte beschadiging.
Niets ernstigs, maar er zal geen goede HD beoordeling kunnen worden gegeven. En dan houdt het voor het fokken op (tenminste: als je voor kwaliteit en gezondheid van je teef wilt gaan. Natuurlijk kun je ook doen of er niets aan de hand is, maar die honden worden al te veel gefokt.) En fokken met een teef met een heup die niet helemaal goed is is voor ons echt geen optie.

Na een paar weken nemen we het verdrietige besluit een goed tehuis voor Zhen te gaan zoeken.

Inmiddels woont Zhen bij Jan en is dikke maatjes met Simba!

Het eerste nest van Moonlight.

Even de ouders voorstellen:

Voor de stamboom en aankeuringsrapporten: klik op de namen

 

Vader


K'oeng Foe Tse's  Ssu Yeh

kortweg: Gilmour

Gilmour is bij ons geboren, maar als pup gekocht door
Rob en Jessica Fok.
Hij is bij de SCN aangekeurd en heeft een keurrapport waar we heel erg trots op zijn.
MoederCabaret Voltaire Dancing in the Moonlight

kortweg: Moonie

Moonlight hebben we geimporteerd uit Duitsland
vanuit het kennel Cabaret Voltaire van Matthias May.

Ze is in Duitsland aangekeurd.

 
Mama met zes pups, geboren op 9-10-2012
dit moet nog verder aangevuld.

 

 

K'oeng Foe Tse's Pu Yeng Ti

(zonder gelijke)


 

 


 
  

 

 

 

  K'oeng Foe Tse's Yung Kan Te

(moedig)

 

 

 

 

 

K'oeng Foe Tse's Chih Hui

(wijs)

 

 

 

 

K'oeng Foe Tse's Wu Mu

(ebbehout)

 

      
 
 

 

 

 

 

K'oeng Foe Tse's Wu Tao Chia

(danseres)

 

 

 

 


 

 

 

K'oeng Foe Tse's Yeh Kuang

(maanlicht) 

 

 

 

 

Overlijden Conan

 
met dank aan Anita de Rooij voor de foto

K'oeng Foe Tse's Q T'ien Shih  

28-10-2008  -  31-7-2013

Overlijden K'oeng Foe Tse's Q T'ien Shih  

een zoon van Kuan en Q, geboren op 28 oktober 2008.

 

Conan groeide net als andere pups geleidelijk groot en dat brengt veranderingen in de groep met zich mee. Op een dag stond hij met zijn voorpoten op de bank en tilde toen maar weer eens een achterpoot op. En zowaar! Dit keer kwam die poot hoog genoeg. Conan keek lichtelijk verbaasd achterom naar ons en besloot toen eens door te zetten. En ja hoor, heel beheerst schoof zijn lijf  op de bank. Da's sneu voor de dames, want die konden daar heerlijk op het grootste bot liggen kauwen zonder door Conan te worden lastig gevallen. Kuan was zijn eerste slachtoffer, weg bot! Kuan was er even ontdaan van, maar liet Conan toch maar met rust met zijn nieuw verworven trofee.

Conan was heel vriendelijk naar iedereen, maar hij stond er wel op aandacht te krijgen. Als hij het niet goed genoeg vond sprong hij op en sloeg z'n poten om je heen. Dat had het effect  van een stevige omhelzing van je benen en heupen. Je kon geen stap meer doen. Het bleek wel lastig om hem dat af te leren. Hij bedoelde het niet lelijk en vaak had ik hem alweer geknuffeld voordat ik bedacht dat ik "FOEI" had moeten roepen...

 

Conan kon goed met andere dieren zoals Lentis, ons konijn.

En met kinderen, zoals Veerle.

Hij was redelijk fotogeniek, op een fotoshoot tijdens een "Shar Pei Treffen" bij Karin Kober in Duitsland zijn we samen leuk op de foto gekomen.

Het beetje schuim kwam van de opwinding over zoveel vriendjes, dat hoort erbij.

Na lange tijd kwamen we weer eens op een hondenshow:
Marjan met Conan in Bremen op 1-8-2010

Conan behaalde een 1 U bij Joachim Weinberg.

Zijn keurrapport staat op zijn pagina (link via zijn naam hierboven). Guus gaf als compliment dat zijn ogen erg mooi zijn voor het zware hoofd dat hij heeft. Maar aan de onderzijde was er toch sprake van laaggradige entropion. De bovenoogleden zijn gelukkig prima.

 

En zijn karakter was top!

Conan kreeg slokdarmproblemen toen hij 3 jaar oud was. Na een lange periode van op en af hebben we hem in moeten laten slapen.

Hij wordt gemist!

 

 

 

Overlijden Kuan

 

25-05-2002 - 31-12-2013

K'oeng Foe Tse's Kuan Yin (Kuan) is de vijfde generatie in de lijn van Ma Joeng en Te Pieh Te in ons kennel. Haar geboortedatum is 25 mei 2002. Ze maakt een wat dominante indruk, maar lijkt zich toch te schikken naar haar dochter Ai Ch'ing, die zich als alfateef opwerpt. Zo af en toe lopen de emoties wat op, maar het loopt niet uit de hand. Ze heeft inmiddels vier nesten gehad, die ze goed heeft verzorgd. Ze genoot de volle aandacht van Q (onze verongelukte reu), die als waardevolle nalatenschap pups bij haar heeft  verwekt.  Haar vierde en laatste nestje is geboren op 28 oktober 2008.  Kuan heeft volop genoten van haar pensioen, ze is geslapen toen de anale tumor haar pijn ging bezorgen en niet operabel bleek.